top of page

RingMe

WELCOME TO THE REVOLUTION

Cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm cho các lĩnh vực

 • Chính phủ điện tử  

 • Doanh nghiệp  

 • Tài chính ngân hàng 

 • Bưu chính - Viễn thông   

 • Giáo dục  

 • Y tế  

 • Giao thông vận tải

Tích hợp các Hệ thống thông tin

 • Hệ thống mạng  

 • Hệ thống máy chủ 

 • Hệ thống bảo mật 

 • Hệ thống lưu trữ  

 • Hệ thống trung tâm dữ liệu  

Cung cấp các dịch vụ

 • Tư vấn hệ thống thông tin    

 • Bảo hành bảo trì hệ thống thông tin  

 • Tư vấn quản lý dự án công nghệ thông tin

 • Lưu trữ (Hosting) và quản trị Website, Cổng thông tin, E-mail

 • Đại lý quảng cáo trực tuyến

 • Đào tạo về công nghệ thông tin

 • Gia công phần mềm theo hình thức BPO

bottom of page